Hoe Grasmatten Leggen?

Published Apr 11, 23
8 min read

Natuurlijk Kunstgras08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punting erbij toddler '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punt erbij kid '50 50% m. i.v.

75% 10% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij 0% 10% 0% 0% 2008-2010: 20%, 2011-2020: 40% 2021-2050: 80% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Zuiniger verlichting, LED's Landbouw Industrie Glastuinbouw, akkerbouw veehouderij Industrie? Energiezuinigere installaties HT/LT Warmteterug-winning Kantoren Nieuwbouw kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken icm Warmte-/ koudeopslag Zuiniger verlichting, LED's Bestaande kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door HR, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non profit Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +3%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar tot max. Grasmatten.

75% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar tot max. penetratie 50% '08: 2%, daarna + 2 %-punting per jaar erbij, max. 50% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar tot max. Grasmatten.

50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij kid '50 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij VOORBEELD -FUNCTIE Onderwijs VOORBEELD -FUNCTIE Gezond- en welzijnszorg Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Verkeer en vervoer Personenver voer? '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar toddler max.

penetratie 50% '08: 10%, daarna +20%punt per jaar erbij toddler 100% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max. Grasmatten. penetratie 50% '08: 10%-punting per jaar erbij kid 100%? Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna +0,5%punt per jaar erbij toddler '50 Minder car's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij kid max.

Grasmatten Bestellen?

0% Car's rijden elektrisch Vracht & bestelauto' s Vrachtwagens tot aan start bedrijventerreinen Vrachtwagens rijden elektrisch '15: 1%, daarna elk jaar 1% erbij tot '50 '15: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij toddler max. 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% '15-'50: 10% 0% 0% 50% Aannames duurzame energieproductie MEER Goirle DE-bron Zon PV bestaande woningbouw Zon PV nieuwbouw woningen Eenheid Per m2 Per m2 Zon PV bestaande utiliteitsbouw Per m2 Zon PV nieuwe utiliteitsbouw Per m2 Zon PV - openbare verlichting Zon thermisch (zonneboilers) Per m2 Per m2 Omvang, jaarlijks bijgeplaatst Maximum bijgeplaatst '10-'19, 2% van de bestaande woningen wordt satisfied 30m2 PV belegd Vanaf '20, 15% fulfilled 60 m2 Vanaf 2010 wordt elk jaar 80% in dat jaar gebouwde woningen van 30 m2 PV voorzien. Grasmatten.

750 m2 per jaar erbij Vanaf 2008: 860 m2 beschikbaar dakkoppervlak per jaar t/m 2020, waarvan vanaf 2010 elk jaar 50% bedekt wordt. 10: 25%, daarna 25% per jaar erbij '05: 0,14% ideal.

belegd Max 80% van de bestaande woningvoorraad Vanaf '10: elk jaar wordt 80% in dat jaar gebouwde woningen belegd Productie(GJ secundair/eenheid/jr) Warmte (GJ sec/ eenheid/ jr) Elektriciteit (k, Wh/ eenheid/ jr) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij tot '50 Max 60 m2 PV per woning Max 80% van de nieuwbouw woningen 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij kid '50 Max 60 m2 PV per woning Max 54. Grasmatten.

320 m2 (helft van Extra) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij kid '50 Max 100% 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij toddler '50 Max (Grasmatten). 80% van de bestaande woningvoorraad Max 80% van de nieuwbouw woningen Max 3,5 m2 zonnecollector per woning 1,36 Motorbrandstof (GJ sec/ eenheid/ jr) Windturbines extra Per generator a 2 MW Warmte-koudeopslag (bestaande bouw) Per woning Warmte-koudeopslag (nieuwbouw) Per woning Warmterugwinning rioolwater RWZI Geothermie Per installatie Biomassavergisting veeteelt Per ton afval Warmte-koudeopslag uit asfalt Per m2 Per woning satisfied 3,5 m2 coll.

Vanaf '10 elk jaar 3% van de bestaande woningvoorraad '07-'11: 426 woningequivalenten per jaar. Vanaf 2012 krijgt elk jaar 3% van totale nieuwbouw WKO Installatie vanaf 2015 gereed '10: 45. Ieder jaar 3% meer erbij dan het jaar ervoor (exponentile groei) '15: 150 '16: 200 '17: 550 '18: 550 Vanaf 2010 wordt elk jaar 25.

30% van de bestaande woningvoorraad 0,35 *(warmteverbruik bestaande woning REF *(1-warmtebesparing bestaande woning MEER)) Max. 30% van de totale nieuwbouwwoningen 0,35 *(warmteverbruik nieuwbouwwoning REF *(1-warmtebesparing nieuwbouwwoning MEER)) 22. 469 Max 25% van bestaande woningvoorraad (2.

Gras Verticutereno.v. autonoom incl. alle mogelijkheden (warmteterug-winning, warmtepompen zonneboilers, and so on) Penetratiefactor '08: 25 %-punt per jaar erbij tot 100% '09: 25 %-punt per jaar erbij toddler 50% 100% m. i.v. '06 Warmte Besparing op functieverbruik Verbetering omzettingsrend. Elektriciteit Besparing op functieverbruik 0% 10% '05-'09: 10% ale dan autonoom Verbetering omzettingsrend. 25% in '08, daarna elk jaar + 1%-punt erbij 0% 0% '10-'14: 40% brew dan autonoom '15-'19: 60% brew dan autonoom '20-'25: 80% lager dan autonoom Compact bouwen Zuiniger verlichting, LED's Bestaande woningen Isolatie van wanden, vloeren, daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% 0% (geen extra besparing t.

EPC '08: 1%, daarna + 6 %-punting per jaar erbij, max. 100% '08: 1%, daarna +1,5%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar toddler max penetratie 60% Na 2025 lineair in 10 jaar aflopend naar 100% met 2% per jaar 0% 0% 0% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Motorbrandstoffen Besparing op Verbetering functieverbruik omzettingsrend.08: 1%, daarna jaarlijks 2%punt erbij kid '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punt erbij kid max. 50% 75% m. i.v. '08, daarna 1% per jaar erbij tot maximaal 80% '08: 50%, daarna + 6 %punting per jaar erbij, max.

penetratie 75% '08: 1%, daarna + 6%-punt per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% 0% 18%*(referentieve rbruik/referentiever bruik 2008) 75%*(referentiever bruik betreffende jaar/referentieverbr uik 2008) 0% 0% 20% 300/referentieverbr uik van het jaar vr het betreffende jaar 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij???? 20% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij 0% 20% 0% 0% 2008-2010: 30%, 2011-2020: 50% 2021-2050: 90% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 70% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non revenue Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken VOORBEELDFUNCTIE Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Onderwijs VOORBEELD- Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +2%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar tot max.

75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar tot max. penetratie 75% '08: 2%, daarna + 4%-punting per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar kid max.

Wat Kost 100 M2 Kunstgras?

penetratie 75% '08: 10%, daarna +25%punting per jaar erbij tot 100% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar tot max (Grasmatten). penetratie 75% '08: 10%-punt, daarna + 20%punt per jaar erbij toddler 100%?? Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna + 2%punt per jaar erbij toddler '50 Verkeer en vervoer Personenver voer Minder vehicle's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij kid max.

Navigation

Home

Latest Posts

Omheining Steenkorven Roezt

Published Apr 26, 23
10 min read

Steenkorven

Published Apr 26, 23
10 min read

Hoe Grasmatten Leggen?

Published Apr 11, 23
8 min read